Mgr. art. Petra Čížková

Petra Čížková (1985) študovala v Ateliéri mal+by 2008-2013 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáž v Ateliéri videa a multimediálnej tvorby u doc. akad. soch. Anny Daučíkovej a semestrálnu stáž na Ecole de Beaux Art et Design v Saint-Etienne vo Francúzsku.

V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na Katedre maliarstva VŠVU. Zúčastnila sa niekoľkých kolektívnych výstav, napr. Fetiše súčasnosti v Nitrianskej galérii, (2019), Vezme to ruka, Galerie Pragovka, Praha (2018), Výstava kvetov, Galéria Gagarinka, Bratislava (2015), Fem(inist) fatale, Kunsthalle Bratislava (2015), organizovala site-specific sympózium a výstavu Oppidum residenti v Eszterháziovskom kaštieli v Galante (2016) a festival súčasného umenia Tutti frutti v Tržnici na Trnavskom mýte v Bratislave (2014).

Vyberá si témy, ktoré nachádzajú v človeku rozmer jeho vlastného odhodlania prekračovať hranice medzi subjektívnym a objektívnym, súkromným a verejným, prenesene, s celkom vzácnou schopnosťou odlíšiť iróniu a odľahčenosť v imanentnom vzťahu vnútorného a vonkajšieho, autonómneho a implantovaného, aktívneho a pasívneho.
Vo vzájomnom reverzibilnom prelínaní a často i kolízii takto vymedzených pojmov dokáže vytvoriť priestor pre transgresiu nielen v perspektíve vlastnej skúsenosti, ale aj vďaka schopnosti vidiet vo svojom okolí umelecký a estetický potenciál a premieňať ho na niečo celkom neobvyklé.

CV

Studium
2015 – Doktorandský stupeň, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
Studijní program: Maliarstvo
Ateliér: Mal+by (doc. Mgr. Art. Klaudia Kosziba, Art.D.)
2011 – 2013 Magisterský stupeň, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
Studijní program: Malba a jiná média
Ateliér: Mal+by (doc. Mgr. Art. Klaudia Kosziba, Art.D.)
2007 – 2011 Bakalářský stupeň, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě
Studijní program: Malba a jiná média
Ateliér: Mal+by (doc. Mgr. Art. Klaudia Kosziba, Art.D.)
2002 – 2007 Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno
2000 – 2002 Střední průmyslová škola stavební, Brno

Workshopy a stáže
2010 zahraniční semestrální stáž, École de Beaux Arts et Design, Saint-Étienne (Francie)
2010 vedlejší ateliér Video a multimédia (doc. Anna Daučíková, akad. soch.), VŠVU
2009 mezinárodní video workshop Languages Through Lenses, Amsterdam (Holandsko)
2009 vedlejší ateliér Video a multimédia (doc. Anna Daučíková, akad. soch.), VŠVU
2009 mezinárodní Dance – VJ – Sound workshop Reflections, Niedamierow (Polsko),
Grosshennersdorf (Německo)
2006 scénografický workshop, Divadelní společnost Continuo, Malovice
2006 mezinárodní video workshop Laterna Futuri, Niedamierow (Polsko)

Výstavy a soutěže
2019 Échos du Future – samostatná výstava, galéria Medium, Hviezdoslavovo nám.18, Bratislava
2019 Fetiše súčasnosti, Nitrianská galéria, Župné námestie 3, Nitra
2017 Vezme to ruka, Galerie Pragovka, Kolbenova 923/34 A, Praha
2016 Oppidum Residenti Galanta, společná výstava a workshop, Neogotický zámek, Galanta
2016 Únor v měsíci – Tříbení ascendentů, Galerie Industra, Masná 9, Brno
2015 FEM(INIST) FATAL, Kunsthalle Bratislava, Nám SNP 12, Bratislava
2015 Move On – Move Off, Pražská galerie českého skla, Praha
2015 Výstava kvetov, video-instalace Cultura Promiscua v spolupráci s Adamem Novotou,
Galerie Gagarinka, Gagarinova 10/A, Bratislava
2015 Zamatový objekt túžby, Galerie Gagarinka, Gagarinova 10/A, Bratislava
2014 Adam Novota kandidát, v spolupráci s Adamem Novotou, Trnavské mýto, Bratislava
2014 TUTTI FRUTTI – Festival súčasného umenia a kultúry, Tržnica Trnavské mýto, Bratislava
2013 Hmlu zrak nerozptýli, Pizstoryho palác, Bratislava
2013 Candida Serendipity, samostatná výstava, soukromé byty, Michalská 6, Bratislava
2011 The same but the smaller or of the same size but far away, Art Gallery, Nové Zámky
2011 foto-soutěž Objectifs Sainté, Saint-Étienne (Francie)
2011 Vernisage/Finisage, Rue Freres Chapelle, Saint-Étienne (Francie)
2010 krátký film The Form – nominace na cenu Prix Europa
2011 soutěž krátkých studentských filmů Languages Through Lenses, Berlín (Německo)
2008 Net Vlak ČD, Brno – Praha
2008 Green design STYL A KABO, BVV Brno
2007 Romantic Minimalism, Prague Fashion Week, Galerie Mánes, Praha
2007 Obsessed by fashion, Divadlo Ponec, Praha
2006 Pure line, Prague Fashion Week, Galerie Mánes, Praha.